Orders contact Person

China
Contact:

Wang Yang

Office:

Chang Chun Bai Ning Dun Sport Equipment PTY LTD
No. 1172, Building 520, Jin Cheng St, Motor Industry Kai Fa District
Chang Chun City, Jin Lin Province P. R of China

Tel:

86-13009009549

Fax:

86-431-85656061

wangyang130@sina.com.cn

International Marketing Director
Contact:

Ann Zhang

Mobile:

+61 411 281 373

zhangann@hotmail.com

International dealers

AUS/JAPAN/ASIA/ Europe Region
Contact:

Ann Zhang

Skype: yuann.yuan.zhang

Facebook: Skate Pennington

Watch: Gmc621

Kakao Talk: Ann Zhang

Russia/ Kazakhstan/Belarus
Contact:

Mr.Danilenko Mikhail Nikolaevich

Email: Danilenko.09@yandex.ru

Phone +  7 922 636 87 76

 

 
USA
Contact:

Mike Greenland

Email: rayburn25@hotmail.com

USA/Korea
Contact:

Jae Su Chun

jaesuchun@gmail.com

INDIA

Contact:

Vipul Lunawat

E: Lunawatvipul@gmail.com

P: + 91-9922599967